Pri  vyhodnocovaní a výbere tej najlepšej cenovej ponuky je potrebné aby ste okrem ceny porovnali nasledovné parametre:

Použitý materiál: veľkosť a hrúbka použitého materiálu ovplyvňuje cenu ale predovšetkým stabilitu, vizualitu a životnosť  produktu.

    Pozinkovanie: existuje viacero druhov zinkovania ktoré sa lýšia cenou ale predovšedkým kvalitou a životnosťou.

      

  • Galvanické zinkovanie: je lektrolytické  nanášanie zinku na povrch materiálu.  Nie je odolné voči poveternostným vplyvom.
  • Metalizácia (šopovanie)  je žiarové nanášanie - striekanie roztaveného zinku, hliníka alebo iných kovov na otrieskaný (očistený) povrch metalizačnou technikou. Materiály z vnútornej strany nie sú chránené to znamená, že je otázka času kedy prehrdzavejú.

  • Žiarové zinkovanie: pri žiarovom zinkovaní sa oceľ po vhodnej úprave ponorí do približne 450 °C horúcej taveniny zinku. Zinok a oceľ tak navzájom reagujú. Na povrchu ocele sa vytvorí zliatina železa a zinku. Týmto neoddeliteľným prepojením zinku a ocele tak vznikne ochrana, ktorá sa výrazne líši od ostatných procesov. Povrchy ošetrené žiarovým zinkovaním sú chránené nielen pred vplyvom vetra a počasia, ale aj optimálne pred mechanickým zaťažením, a to po desaťročia. Za bežných podmienok chráni žiarové zinkovanie pred koróziou až 50 rokov!!!

  • Prášková farba: má obmedzenú životnosť pokiaľ nie je kombinovaná so žiarovým zinkovaním , je cenovo náročnejšia.

Farba na zinkované povrchy:  jednozložkový krycí náter na báze vinylakrylátových väzieb. Predstavuje kvalitný antikorózny náter. Je to  poveternosti odolná  a cenovo dostupná  farebná povrchová úprava. 

Na základe vyššie uvedeného svojim klientom odporúčam  žiarové zinkovanie s farebnou úpravou vzhľadom na  čo najdlhšiu životnosť Vášho  produktu!!!